Kurumsal Etki Grubu

BTÜ Sürdürülebilir Üniversite Koordinatörlüğü Kurumsal Etki Grubu; Araştırma-Geliştirme ve Eğitim-Öğretim komisyonlarından oluşan bir ortak çalışma grubudur.