Ekonomik Etki Grubu

BTÜ Sürdürülebilir Üniversite Koordinatörlüğü Ekonomik Etki Grubu; Tüketim-İşletim, Ulaşım-Erişim ve Bina-Altyapı komisyonlarından oluşan bir ortak çalışma grubudur.