Biz Kimiz?


"Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları", Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülke tarafından 2016 yılında hayata geçirilen ve 2030 yılı sonuna kadar ulaşılması hedeflenen bazı temel amaçları içeren küresel bir eylem çağrısıdır. 17 farklı ana başlıktan oluşan bu amaçlar, kalkınmanın önemli bir parçası olan üniversiteler için de mutlak suretle denetlenmesi ve hayata geçirilmesi gereken bir dizi çalışmayı zorunlu kılar. Bu zorunluluk, Türkiye'deki üniversitelerin pek çoğunda olduğu gibi Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde de yeni bir yapılanmaya zemin hazırlamıştır. Bursa Teknik Üniversitesi Sürdürülebilir Üniversite Koordinatörlüğü, söz konusu bu yeni zeminde, 2023 yılı Ekim ayında faaliyetlerine başlamıştır. Bursa Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşecek olan tüm faaliyetlerin kurumsal, ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik sınırları içerisine çekilmesi, koordinatörlüğün en temel amacıdır.