Misyon, Vizyon ve Hedefler


Bursa Teknik Üniversitesi Sürdürülebilir Üniversite Koordinatörlüğü olarak misyonumuz, Bursa Teknik Üniversitesi'nin kurumsal, çevresel, ekonomik ve sosyal tüm faaliyetlerini, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uygun bir biçime dönüştürmek ve bu dönüşümü sürekli kılmaktır.


Vizyonumuz, Bursa Teknik Üniversitesi'ni, gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uyumlu hale getirmiş ve bu faaliyetlerin tüm bileşenler tarafından kararlılıkla sahiplenildiği bir üniversite haline getirmektir. Koordinatörlük, söz konusu bu vizyonu merkeze alarak; Bursa Teknik Üniversitesi'nin tüm yerleşkelerinde gerçekleştirilebilecek sürdürülebilirlik yaklaşımlarını  desteklemek ve sözü edilen bu yaklaşımların hayata geçirilmesi ve sürekli kılınması için kullanılabilecek politikaların oluşturulmasında rehberlik etmekle yükümlüdür.


Temel hedeflerimiz ise; Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde gerçekleşen tüm faaliyetlerin, sürdürülebilir kalkınma amaçları ile uyumluluğunu düzenli bir biçimde ölçmek, elde edilen bulgulardan hareketle yeni görevler tanımlamak, bu yeni görevlerin yerine getirilme biçimini denetlemek ve söz konusu tüm ölçüm, tanımlama ve denetleme faaliyetlerini düzenli olarak üst yönetime raporlamaktır. Ayrıca, söz konusu raporlara ilave olarak üniversitenin sürdürülebilirlik amaçları açısından ilerlemesinin takip edilebileceği farklı sıralama kuruluşlarına başvurular yapmak da, düzenli olarak gerçekleştirmeyi planladığımız temel bir hedeftir.