ÇEVRESEL ETKİ GRUBU

BTÜ Sürdürülebilir Üniversite Koordinatörlüğü Çevresel Etki Grubu; Atık-Kirlilik, Enerji-İklim ve Ekosistem-Çeşitlilik komisyonlarından oluşan bir ortak çalışma grubudur.